/
  • Voorwaarden Goudreinet card

   De Goudreinet card is alleen geldig bij de Goudreinet Vuren.

   Door gebruik te maken van de Goudreinet card geeft de Goudreinetcard-houder te kennen in te stemmen met de algemene voorwaarden:

   1. De Goudreinet Vuren aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de Goudreinet card, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de Goudreinet card.

   2. De Goudreinet Vuren is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige voorwaarden, bij misbruik van uw rechten als Goudreinet card-houder, of bij enig ander handelen dat schade berokkent aan de Goudreinet Vuren, per onmiddellijke ingang uw Goudreinet card in te trekken en het tegoed aan gespaarde punten/bonnen te annuleren.

   3. De door de Goudreinetcard-houder ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de Goudreinetcard-houder worden opgeslagen in de Bonvito database. Bonvito en Goudreinet Vuren behandelen deze gegevens vertrouwelijk. De Goudreinet Vuren kan de gegevens gebruiken voor analyse- en direct marketingdoeleinden. Persoonsgegevens worden door de Goudreinet Vuren nooit aan derden verstrekt, tenzij de Goudreinet Vuren daartoe wettelijk wordt verplicht of als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

   4. De Goudreinet vuren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele zet- of drukfouten.

   5. De Goudreinet Vuren behoudt zich het recht om het puntensaldo van de Goudreinet card te laten vervallen als: de kaart 2 jaar lang niet gebruikt is, spaarpunten ouder zijn dan drie jaar, of de Goudreinet card niet binnen drie maanden wordt geregistreerd.

   6. De Goudreinet Vuren is gerechtigd om het Goudreinet card spaarprogramma in zijn geheel te wijzigen of te beëindigen. De Goudreinet Vuren zal de Goudreinetcard-houders hiervan altijd op de hoogte stellen en de wijzigingen of beëindiging in het restaurant en op de website kenbaar maken.